Presentation Mark Sheet untuk Pembentangan Teori Analisis & Rekaan bagi kategori SS131 & TS250


Berikut adalah skop yang akan dinilai semasa sesi Pembentangan Teori Analisis & Rekaan  EIMARace 2015. Semua skop yang disenaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen PRESENTATION MARK SHEET SS131 & TS250 seperti berikut: 

Followers